Izstāde TUVUMĀ

Izstādē “Tuvumā” piedalās četras mākslinieces, kas ir vienotas visspēcīgākajām saitēm, raugoties uz cilvēku laikā un telpā, – viņas vieno piederība vienai ģimenei, vienam kokam, kura stumbrs iezīmējas gadskārtās un kurš sakuplojis, dzīdams jaunus zarus un zaļodams arvien no jauna. Un tā sēklas vējā izkaisās, melnā zemē aizmetas un jauni asni zeļ. Tas redzams skulptūrās, tekstildarbos, fotogrāfijās un gleznās.

 Vija Ilze Dzintare – tēlniece jeb gleznotāja akmenī

Māksliniece pievēršas tēmām, kas ir nozīmīgas tieši viņai – kā cilvēkam, sievietei un latvietei. Vērojot viņas darbus, manāma viena no būtiskākajām tēmām, kas nosaka vēstījuma kodolu, – sieviete kā dzīvības devēja, uzturētāja un glabātāja. Tā ir arī pārliecība par katru cilvēku kā unikālu vērtību, kā neatraujamu posmu cilvēces gaitā.

Vija Dzintare strādā monumentālajā un stājglezniecībā, veido portretus, mazās formas, medaļas. Viņas mākslas materiāli ir smagi un nopietni – bronza, granīts, marmors, alumīnijs. Viņas darbi uzrunā tik maigā un apgarotā plastikas valodā, kas raksturīgi vien mīlošai mātei un sirsnīgai vecmāmiņai.

Ieva Dzintare – tekstilmāksliniece jeb dažādu faktūru pavedienu vijēja

Ieva Dzintare 1998. gadā absolvējusi Latvijas Mākslas akadēmijas tekstilmākslas nodaļu. Piedalās izstādēs kopš 1991. gada – notikušas 2 personālizstādes, kā arī piedalījusies grupas izstādēs Latvijā un ārvalstīs. Paralēli savai kaislībai burties ar tekstilmateriāliem piedalījusies nozīmīgu audiovizuālu darbu tapšanā, kā arī ir grafiskā dizainere un strādā reklāmas jomā.

Rūta Kalmuka – fotogrāfe jeb mirkļu medniece

Fotogrāfe kopš 1994. gada piedalās grupu izstādēs, kā arī sarīkotas četras personālizstādes, no kurām divas Latvijas Fotogrāfijas muzejā. 2006. gadā ieguvusi 2.vietu Latvijas fotogrāfijas gada balvas dokumentālās fotogrāfijas kategorijā, kā arī 2011. gadā Baltijas portretu fotokonkursā 1. vietu kategorijā – bērnu portreti.

Dārta Kalmuka – multimāksliniece, kas tver būtisko tā dažādajās izpausmēs

Pērn Dārta absolvējusi Latvijas Mākslas akadēmijas audio-vizuālās mediju mākslas nodaļu. Kopš 2012. gada aktīvi iesaistās dažādos grafiskā dizaina, skatlogu iekārtošanas, foto un filmēšanas projektos. Kopš 2016. gada nododas pašiniciatīvas projektam – fotostāstam par Latvijas ielu māksliniekiem.

Izstādes “Tuvumā” radošajās izpausmēs nojaušama kopīga vēlme ar dažādiem līdzekļiem izteikt kosmiskā un cilvēciskā kvintesenci – laiku, telpu un cilvēku tajos. Darbi, lai arī katrs par sevi, savijas vienā veselumā, jo viss likumsakarīgi ir savstarpēji saistīts un atkarīgs cits no cita.