Meteņu dienas svinēšana "Nāc nākdamis, Metenīti!"

Svētdien, 9.februārī, muzejā bija interesentu tikšanās, kas gribēja uzzināt vairāk par Meteņu tradīcijām un kopā nosvinēt šos svētkus.
Latviskās dzīvesziņas pētnieks Jānis Kušķis stāstīja par svētku un paražu nozīmi ne tikai Latvijas kontekstā, bet sasaistot tradīcijas ar aizrobežu zemēm un citiem laikiem.
Pēc stāstījuma notika Meteņu miežu putras ēšana, spēkošanās un lielīšanās, Meteņa dzīšana, rotaļas, sadziedāšanās ar Ogres folkloras kopu „Artava”, sadancošanās ar Ogres Danču klubu.
Pasākumu rīkoja biedrība „Ogriņa”.